Równy start. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Porada grupowa

Termin i miejsce wydarzenia:
22.06.2023 (czwartek), godz. 10:00
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach
ul. Kozienicka 34
26-670 Pionki
Na wydarzenie obowiązują zapisy osobiście lub telefonicznie: (48) 612-55-00, wew. 19 lub 23


 

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
Mam orzeczenie o niepełnosprawności i co dalej ?
Oferta Państwowych Służb Zatrudnienia
Źródła ofert pracy
Wybrane elementy prawa pracy
Dofinansowanie zatrudnienia z PFRON
Dostosowanie stanowiska pracy do ograniczeń zdrowotnych
Formy wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością