Bielsk Podlaski: Aktywizacja osób niepełnosprawnych – dzień otwarty u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zaprasza pracodawców, niepełnosprawne osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do udziału w programie „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – dzień otwarty u pracodawcy”.
Celem programu jest podjęcie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, w szczególności zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Uczestnicy programu uzyskają możliwość obserwacji środowiska pracy i potencjalnego miejsca pracy uzgodnionego z pracodawcą.
W ramach programu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. • udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym form wsparcia finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. • analizę potrzeb i możliwości uczestnika programu wraz z doradcą zawodowym,
  3. • możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na wybranym stanowisku pracy,
  4. • pośrednictwo pracy oraz wsparcie ze strony urzędu w aktywizacji zawodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie urzędu w pok. 302-309 lub pod numerami telefonów: (85) 833-27-08, (85) 833-27-11, (85) 833-27-29.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim