PTS, UMW i UCS zapraszają osoby z niepełnosprawnościami na bezpłatne konsultacje stomatologiczne

Każdy pacjent, który trafia na fotel stomatologa, jest inny, ma swoje (nie zawsze dobre) doświadczenia z wcześniejszych wizyt, nierzadko różnego rodzaju obawy, dlatego wymaga indywidualnego podejścia i empatii ze strony lekarza i całego zespołu. Do takich niestandardowych pacjentów należą osoby z niepełnosprawnościami (zarówno dzieci, jak i dorośli), w tym te, które ze względu na stan zdrowia, nie współpracują z lekarzem. Są to m.in. pacjenci z wadami genetycznymi, autyzmem oraz porażeniem mózgowym.


 

Ten materiał czytasz dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego.


 

Na takich pacjentów, którzy w większości wymagają leczenia w znieczuleniu ogólnym, czekają lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego UM we Wrocławiu. UCS we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich oraz PTS zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami na konsultacje, w ramach których zostanie oceniony stan jamy ustnej pacjenta.
Badanie to jest częścią akcji profilaktyczno-leczniczej, której celem jest zwiększenie dostępu do świadczeń stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Po wykonanym przeglądzie każdy pacjent otrzyma kompleksowy plan leczenia zawierający opcję szybkiego, bezpłatnego leczenia w znieczuleniu ogólnym, jak również pozabiegowej opieki protetycznej i ortodontycznej.
Jest to szczególnie ważne u osób niewspółpracujących z lekarzem, które nierzadko nie są w stanie sygnalizować występujących dolegliwości bólowych czy innych potrzeb w zakresie zdrowia jamy ustnej. W tej grupie pacjentów dość powszechnym problemem są zaniedbania higieniczne, które mają poważne konsekwencje zdrowotne. Poza próchnicą, zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia, osoby takie są zagrożone występowaniem m.in. cukrzycy, osteoporozy, miażdżycy, nadciśnienia, POChP, RZS, zawału serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, udaru mózgu oraz nowotworów.
UCS przypomina, że do bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym są uprawnione wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również dzieci poniżej 18. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. W przypadku pacjentów nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności (np. osoby z dentofobią i dzieci, które uporczywie odmawiają współpracy ze stomatologiem) istnieje możliwość odpłatnego wykonania zabiegu w narkozie.
Informacje o możliwości podjęcia leczenia w znieczuleniu ogólnym można uzyskać, dzwoniąc do Poradni Stomatologii UCS UMW pod numer: 530-411-883.


 

Źródło: PTS