Głogów: „Muzeum na wyciągnięcie ręki”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza na najnowszą wystawę: „Dziedzictwo kulturowe szlachty ziemi głogowskiej”. Jej otwarcie odbędzie się w czwartek, 18 maja. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 17.00.
Ekspozycja jest efektem prac prowadzonych w 2022 i 2023 roku, które miały na celu udokumentowanie na fotografiach dziedzictwa materialnego, jakie pozostawiły po sobie szlacheckie rody zamieszkujące niegdyś okoliczne dwory i pałace.
Na kilkunastu planszach przedstawiono historię oraz stan obecny siedemnastu dawnych siedzib szlacheckich z miejscowości: Bądzów, Białołęka, Borek, Brzeg Głogowski, Czerna, Dankowice, Droglowice, Glinica, Jerzmanowa, Kamiona, Kotla, Leszkowice, Łagoszów Mały, Maniów, Mileszyn, Szczepów i Żukowice.
Na wystawie będzie można obejrzeć także zabytki ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Miejskiego w Nowej Soli oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Ekspozycja wzbogacona została o audiowycieczkę w języku polskim oraz dostostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez: audiowycieczkę z audiodeskrypcją, informacje o wystawie w ETR oraz zapewnienie doświadczeń sensorycznych (zapachy ogrodu, plany dotykowe, kopie i modele).
Wystawa „Dziedzictwo kulturowe szlachty ziemi głogowskiej” jest częścią przedsięwzięcia grantowego „Muzeum na wyciągnięcie ręki”, realizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, proponowanych przez Muzeum szerszej grupie odbiorców, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

Źródło: MAH w Głogowie