„Pogwarki Jarka”. O pracownikach Gospodarki Komunalnej

10 maja obchodziliśmy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej to święto pracowników komunalnych, których obowiązki obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych w sferze gospodarki komunalnej.

W Polsce istnieje Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Federacja jest organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz wszystkich jednostek działających na rzecz użyteczności publicznej. Organizacja nawiązuje do historii ruchu zawodowego pracowników komunalnych od 1906 roku i samorządowych od 1917 roku. Głównym obszarem działalności Federacji jest reprezentowanie interesów zawodowych związków zawodowych zrzeszonych w Federacji, wobec wszelkich organów państwowych i samorządowych, pracodawców a także organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych.
O pracy tych służb opowie Jarek „Pogwarek” Zajączkowski.