Tarnobrzeg: O kształtowaniu w dzieciach postaw tolerancji

W związku z dużym znaczeniem społecznym promocji tolerancji dla dzieci niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu powstał 5–dniowy nowatorski projekt edukacyjno-społeczny „Chodź, poznaj mój świat!”, który jako pierwszy na terenie województwa podkarpackiego kompleksowo kształtuje postawę tolerancji i likwiduje uprzedzenia wobec dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Z uczestnikami inicjatywy spotkała się Małżonka Prezydenta, która projekt objęła honorowym patronatem.
W Pałacu Prezydenckim gościli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnobrzegu. Uczestnicy projektu edukacyjno-społecznego omówili przebieg wydarzenia, podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz zdobytą wiedzą.
Celem projektu było kształtowanie postawy tolerancji oraz wdrażanie do empatycznego współfunkcjonowania w życiu codziennym wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz likwidowanie uprzedzeń. Młodzi ludzie mówili o wrażliwości na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz uświadomionych podczas trwania projektu trudnościach, z jakimi mierzą się ich niepełnosprawni rówieśnicy.


 

Źródło: Prezydent.pl