List Minister Marleny Maląg z okazji Dnia Walki Z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, 5 maja to szczególne święto dla osób z niepełnosprawnościami. Dziś obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Nie tylko w tym wyjątkowym dniu, ale na co dzień, należy pamiętać, że społeczeństwo tworzymy wszyscy, niezależnie od ograniczeń występujących ze względu na stan zdrowia czy wiek. Każdy z nas ma prawo czuć się pełnoprawnym obywatelem Polski. Różnego rodzaju słabości nie powinny stanowić przeszkody w realizacji marzeń i pasji. Każdemu należy się szacunek i poszanowanie godności.
Realne wsparcie, walka z wykluczeniem społecznym i znoszenie barier, to zadania, które stoją przed państwem w obszarze troski o niepełnosprawnych. My jako rządzący, nieustannie podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami.
W tym celu stworzyliśmy Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która wyznacza nam kierunek działań. W tym roku wypracowaliśmy też nowe rozwiązania, które są historyczne w systemie wsparcia finansowego.
Wszystkim Państwu życzę, abyście nie ustawali w dążeniu do realizacji marzeń i pasji.
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej


 

Źródło: MRiPS