Wyposażenie sal rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz dydaktycznych. Telewizja Polska ogłosiła beneficjentów 30. jubileuszowej edycji akcji „Reklama Dzieciom”

Ponad dziewięćdziesiąt organizacji oraz placówek zostało beneficjentami 30. jubileuszowej akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”, organizowanej przez Telewizję Polską. Dochód ze specjalnego bloku reklamowego wyemitowanego 25 grudnia 2022 roku w TVP1, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, wyniósł 1 620 000 złotych. Akcję wsparło siedemnastu reklamodawców.
Telewizja Polska od 1993 roku jest organizatorem akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” . W ciągu trzydziestu lat trwania akcji ponad 33 miliony złotych trafiło do najbardziej potrzebujących dzieci.
Pieniądze z jubileuszowej „Reklamy Dzieciom” będą przeznaczone na: wyposażenie sal rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz dydaktycznych (m.in.: terapii integracji sensorycznej, doświadczania świata, do zajęć wczesnego wspomagania oraz do terapii ruchowej), realizację programów terapeutycznych (m.in.: hipoterapia, zajęcia logopedyczne, terapia Metodą Warnkego), utworzenie placów zabaw, zakup sprzętu umożliwiającego podniesienie jakości życia dzieci i edukacji młodzieży niepełnosprawnej (m.in.: sprzęt do komunikacji alternatywnej, sprzęt komputerowy, EEG – Biofeedback oraz sprzęt do terapii Metodą Warnkego, pomoce dydaktyczne), doposażenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej świetlic socjoterapeutycznych i szkolnych, organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, dysfunkcyjnych oraz dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka.
Pieniądze trafią m.in. do: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych i zespołów szkół specjalnych.
30. jubileuszową akcję charytatywną „Reklama Dzieciom” wsparło siedemnastu reklamodawców:
Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dolina Noteci, Kapitan Navi, Lidl Polska, Maspex, Media Expert, Ministerstwo Edukacji i Nauki, NASK, Nestle Polska, Oponeo.pl S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen, Polska Spółka Gazownictwa, Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU, Sandoz Polska, Toyota Central Europe Sp. z o.o., USP Zdrowie.


 

Źródło: Biuro Prasowe TVP