Miejska Strefa Kultury w Łodzi staje się bardziej dostępna

Miejska Strefa Kultury w zeszłym roku otrzymała od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grant w wysokości 85 000 zł z programu „Kultura bez barier” na realizację przedsięwzięcia pn. „Lubimy ludzi – program rozwoju dostępności w Miejskiej Strefie Kultury”. Od tamtego momentu pracujemy nad usprawnieniami i udogodnieniami merytorycznymi i technicznymi dla naszych odbiorców.
Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, ale tworzymy wspólnotę i każdy z nas powinien być traktowany równo. Podejmujemy w MSK działania, których celem jest zwiększanie dostępności i interwencje na rzecz wsparcia rozwoju dzieci z różnego rodzaju problemami, w tym i ze spektrum autyzmu. Przestrzenie naszych placówek i to co się w nich dzieje jest dostępne dla wszystkich. Bezpieczny kontakt ze sztuką to nasza specjalność.
„Lubimy Ludzi” to projekt, w którym liczy się proces i przełamywanie barier – komunikacyjnych, sprzętowych i osobistych. Właśnie rozpoczęliśmy kolejne działania  – pilotażowe zajęcia zwiększające dostępność w czterech obszarach: rozumienia, widzenia, słyszenia i poruszania się.

Poszczególne etapy projektu:

 1. • Odbyły się konsultacje środowiskowe, dzięki którym poznaliśmy potrzeby i trudności naszych odbiorców: spotkania osobiste (indywidualne i grupowe), rozmowy telefoniczne, rozmowy za pomocą komunikatorów, ankiety. Odbiorcami konsultacji byli uczestnicy stałych zajęć, w szczególności z niepełnosprawnościami lub innymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu (np. seniorzy).
 2. • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników MSK w Łodzi  dotyczące zwiększania dostępności w obszarze widzenia, słyszenia, rozumienia, poruszania się:
  ü  – szkolenie z zakresu uwrażliwienia na tematykę niepełnosprawności i savoir-vivre
  ü   – szkolenia z obsługi i organizacji dostępnych wydarzeń,
  ü   – szkolenie z zakresu obsługi i ewakuacji osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  ü   – szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej
 3. • Doposażenie filii MSK w sprzęt wspomagający funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami:
  – pętla indukcyjna – zakupiono 2 sztuki
  – urządzenie do komunikacji alternatywnej –  zakupiono 1 urządzenie do komunikacji alternatywnej typu Mówik) – MSK: Górna
  – zostaną zakupione naklejki informacyjne z pismem punktowym Braille’a (MSK: Chojny i częściowo MSK: Teofilów)
  – zostaną zakupione znaczniki TOTUPOINT (1 znacznik w MSK: Chojny, 1 znacznik w MSK: Polesie)
  – Opracowanie „przedprzewodnika” dla 4 filii biorących od początku udział w projekcie (MSK: Górna, MSK: Teofilów, MSK: Chojny, MSK: Polesie) – jesteśmy w trakcie przygotowania poszczególnych części do druku

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pilotażowych:

1. MSK – Ośrodek Górna, „Jestem, czuję, współpracuję” warsztaty dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się ze światem (dzieci w spektrum autyzmu, dzieci z afazją oraz ich rodzice)
Terminy spotkań: 25 marca 2023 r. i 29 kwietnia 2023 r.
Współpraca (np. NGO, szkoła, itp.):  Akademia Rozwoju Dziecka MSK Górna, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KOŁO  w Łodzi, PSONI Koło w Zgierzu;
Prowadzący zajęcia: Katarzyna Gałkiewicz, Julia Hołówko (instruktor MSK)
Założenia projektowe: zajęcia polegają na stworzeniu dziecku warunków do samorealizacji poprzez bliskie i dostępne formy aktywności muzyczno-ruchowej umożliwiające zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uzewnętrznienie i uporządkowanie hamowanych emocji oraz korektę zachowań. Zajęcia te pomagają w rozwijaniu postaw akceptacji, uczą prawidłowej komunikacji i dają poczucie bezpieczeństwa.
2. MSK Ośrodek Sztuki – warsztaty literacko-teatralne „Nowy język opowieści”
Terminy spotkań (cykl warsztatów teatralnych ): 23. 03. 2023 r.,  21 kwietnia 2023 r., 28 kwietnia 2023 r.
Założenia projektowe: Integracyjne warsztaty teatralne. Pragniemy pobudzić potrzebę odbioru kultury oraz zainspirować osoby głuche do poszukiwania tekstów, które poruszają. Jednocześnie zależy nam na zwróceniu uwagi osób słyszących na istnienie użytkowników języka migowego – nie jako osób z niepełnosprawnościami, ale mniejszości kulturowej. Warsztat ma zapewnić przestrzeń do spotkania form ekspresji jednych i drugich na teatralnej scenie, a tym samym rozwinąć oryginalny język teatralny. Udział w zajęciach może dodać głuchym odwagi w odnalezieniu się w świecie słyszących, z kolei słyszących może uwrażliwić i zachęcić do komunikacji z głuchymi
Prowadzący: Paweł Głowaty (instruktor MSK) + Tomasz Kubicki (instruktor współpracujący z MSK: Polesie)
3. MSK: Chojny/MSK: Dąbrowa – „Pokażę ci, co widzę” – warsztaty rozwoju umiejętności postrzegania z wykorzystaniem rzeźby.
23 marca 2023 r., 30 marca 2023 r., 13 kwietnia 2023 r. (niektóre terminy mogą być zmienione, czekamy na potwierdzenie ze strony 2 szkół)
Prowadzący: Jerzy Grzegorski – wybitny artysta zajmujący się rzeźbą, fotografią, rysunkiem i obiektami fotograficznymi, od lat prowadzi pracownię plastyczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, zwanym „Na Dziewanny”(po konsultacjach m.in. z Andrzejem Jakubowskim, tyflopedagogiem)
Założenia projektowe:  Warsztat zrealizowany będzie we współpracy z artystą rzeźbiarzem, który na czas warsztatu udostępni swoje prace. Uczestnicy będą oglądali rzeźby za pomocą dotyku, dyskutując o różnych sposobach interpretacji wybranej rzeźby. Opowieść o „zobaczonej” rzeźbie zostanie zapisana na ścieżce dźwiękowej i „zamrożona” za pomocą form ulepionych z gliny.


 

Źródło: materiały nadesłane