Siemianowice Śląskie: Od 1 marca rusza punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych niepełnosprawnością

Autor: Elżbieta Nieszporek


 

Dzięki współpracy Fundacji Piastun – Wyrównywanie Szans,  Fundacji Szansa Jest Zawsze oraz Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich od 1 marca zostanie otwarty punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych niepełnosprawnością.
W punkcie zorganizowana będzie diagnostyka i terapia, prowadzona przez specjalistów takich jak: fizjoterapeutę, logopedę, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, tyflopedagoga, muzykoterapeutę, –  oligofrenopedagoga i prawnika.
Planowane jest wykonanie  200 darmowych konsultacji z wyżej wymienionymi specjalistami w oddziale fundacji Piastun w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Oświęcimskiej 16, diagnostyka i terapia w zależności od potrzeb (odpowiednie wyposażenie oraz specjaliści będzie prowadzona również w lokalu Fundacji Szansa Jest Zawsze w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościelnej 39 w Siemianowicach Śląskich.
Zapisy ruszają, można kontaktować się telefonicznie, pod numerem 661-525-125 lub mailowo: siemianowice@fundacjapiastun.pl.


 

Źródło: UM Siemianowice Śląskie