Jesteś osobą z dysfunkcją wzroku? Chcesz zagrać rolę w profesjonalnym spektaklu teatralnym? Zgłoś się!

Teatr Lalek Guliwer w Warszawie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące w wieku 18+ do przesyłania swoich zgłoszeń w związku z naborem do roli męskiej w spektaklu w reżyserii Julii Szmyt.
Spektakl powstaje w ramach projektu „RówniRóżni.doc”.
Ze względu na charakter i dokumentalną formę spektaklu teatr poszukuje aktora – osoby niewidomej bądź słabowidzącej.
Doświadczenie aktorskie nie jest wymagane, ale będzie mile widziane.
Guliwer tworzy przedstawienie dla młodzieży w nurcie teatru dokumentalnego, które jest działaniem powstającym we wspólnym procesie. Biorą w nim udział zarówno osoby widzące, jak również niewidome i słabowidzące w różnym wieku.
Inspiracją do powstania scenariusza spektaklu są historie osób, które biorą udział w  działaniach projektowych.
Termin przesyłania zgłoszeń – 10 lutego 2023
Premiera spektaklu jest zaplanowana na 23 kwietnia 2023 roku, z kolei próby od 21 lutego 2023 w Warszawie. Czas trwania prób: do 7 godzin dziennie od wtorku do piątku.
Za przygotowanie roli i zagranie spektaklu premierowego gwarantujemy honorarium do 6000 złotych brutto; wynagrodzenie za wykonanie każdego kolejnego spektaklu to 280 złotych brutto.

Zgłoszenia oraz etapy:

I etap:
W pierwszym etapie prosimy o przesłanie maksymalnie 3,5 minutowego nagrania video na temat: “Najciekawsza historia, którą chciałbym się podzielić”. Preferujemy nagrania audiowizualne, ale – w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie będzie możliwości przygotowania nagrania audiowizualnego – przyjmiemy również nagrania audio.
Prosimy o przesłanie nagrania na adres kuratorki projektu: a.kierkosz@teatrguliwer.pl
Więcej informacji i szczegóły dotyczące zgłoszeń można uzyskać pod adresem: dostepnosc@teatrguliwer.pl lub telefonicznie:  880-527-981
Wytyczne do nagrania audiowizualnego:
całość sylwetki
plan przestrzeni zamkniętej (np. nagranie w pokoju)
dobre oświetlenie
krótka wypowiedź ustna, niekoniecznie wypełniająca całość nagrania
II etap:
Spotkanie z wybranymi po przesłuchaniu nagrań kandydatami w Warszawie planujemy na dzień 15 lutego od godziny 12.00, w siedzibie lub okolicach Teatru Lalek Guliwer (ul. Różana 16 – dzielnica Mokotów).
Podczas spotkania oraz prób do spektaklu zapewniamy obecność asystentki ds. dostępności, wskazówki i pomoc w dotarciu do miejsca spotkania i sali prób a także wszelkie konieczne udogodnienia, w tym architektoniczne.
Działanie Teatru Lalek Guliwer jest realizowane w ramach projektu RówniRóżni.doc – model partycypacyjny teatru, realizowany metodą teatru dokumentalnego, niwelujący dwustronnie bariery w obszarach widzenia, czucia i rozumienia, włączający osoby niewidome, słabowidzące i w spektrum Autyzmu w proces tworzenia spektaklu i oferty od pomysłu do realizacji, w ramach programu „Kultura bez barier” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: Teatrguliwer.pl