Mazowieckie: Odkrywamy talenty – konkurs plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami

Gobeliny, witraże, prace plastyczne i rzeźby – tak różne formy można nadsyłać na konkurs plastyczny „Odkrywamy talenty”. Inicjatywa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej skierowana jest do artystów amatorów z niepełnosprawnościami. Prace można składać do 18 listopada 2022 roku.

– Sztuka uwalnia, pozwala z jednej strony oderwać się od dnia codziennego, a z drugiej – odkryć w sobie nieznane umiejętności. Stąd pomysł na konkurs plastyczny, który skierowany jest do amatorów. Wiele osób tworzy relaksacyjnie dla siebie, przez to znani są tylko w swoim środowisku. Czas pokazać się szerszemu gronu

– mówi marszałek Adam Struzik, który objął konkurs swoim honorowym patronatem.

Uwolnieni po pandemii

Tegoroczny konkurs plastyczny to kontynuacja inicjatywy rozpoczętej w 2019 roku.

– Ostatnie lata kojarzą się z zamknięciem, zblokowaniem. Wiemy, że wiele organizacji i instytucji nie funkcjonowało w tradycyjny sposób. Efektem konkursu ma być wystawa ukazująca nagrodzone prace, dlatego przeczekaliśmy czas zamknięcia i ponownie chcemy nagrodzić tych, którzy mają potrzebę wyrażania siebie przez sztukę. Zależy nam przede wszystkim na ośmieleniu uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami

– podkreśla Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Konkurs już na stałe przybrał nazwę „Odkrywamy talenty”, ale tegorocznym hasłem przewodnim jest „Moja wolność”.

– To bardzo inspirujący temat przewodni. Dla jednych w kontekście wydarzeń z ostatnich lat, dla innych w aspekcie osobistym. Jest wymowny i niejednoznaczny. Sztuka z założenia nie ogranicza. Dlatego zachęcam do udziału w tak pomyślanym konkursie plastycznym

– dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Różne formy dozwolone

W konkursie można przesłać pracę w jednej z czterech kategorii. Pierwszą z nich jest „Malarstwo i Witraż”, w której prace mogą być wykonane np. pastelami, gwaszem, olejem na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta). Druga z kategorii to „Rysunek i Grafika”. Rysunki mogą być wykonane np. ołówkiem, węglem, piórkiem lub mazakiem, natomiast dla grafiki przewidziane zostały techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt. „Rzeźba Kameralna i Płaskorzeźba” dopuszcza tworzenie w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych, natomiast w ostatniej kategorii „Tkanina i Aplikacja” mogą być to hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.
W każdej z kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca. Oceny dokona powołana w tym celu komisja, w skład której wejdą również osoby związane ze sztuką. Wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia podczas gali kończącej konkurs.

– Dzielenie się dobrem to jedno z naszych podstawowych zadań, jakie stawiamy przed sobą. Chcemy z jednej strony dzielić się przykładami osób utalentowanych, choć niekiedy skromnych. Z drugiej – planujemy nadesłane prace przekazać w imieniu samorządu województwa do wybranych sztabów WOŚP na Mazowszu. Niech cieszą innych i pomnażają dobro

– podsumowuje Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Sztuka bywa terapią

– Konkursy takie jak ten organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej są niezwykle ważne. Uczestnicy warsztatów dzięki sztuce wyrażają swoje emocje i czują się docenieni, gdy ich prace zostaną zauważone przez innych. To nie tylko daje im ogromną satysfakcję, ale i również daje motywację do dalszej pracy

– zauważa Justyna Mortka, kierownik WTZ przy Stowarzyszeniu na rzecz innowacji i edukacji z Radomia.

–  Proces tworzenia w Warsztacie Terapii Zajęciowej odgrywa bardzo istotną rolę. Osiem tematycznych pracowni daje możliwość rozwijania zainteresowań każdemu z naszych uczestników. Terapia zajęciowa daję możliwość wyrażania siebie, swoich emocji. Każdy człowiek ma w sobie jakiś talent. Każdy ma równe szanse do rozwijania się i kreowania swoich indywidualnych możliwości w różnych dziedzinach. Staramy się rozbudzić wiarę w siebie u naszych podopiecznych. U nas w WTZ jest dużo osób z różnymi pasjami. Szlifujemy nasze talenty, mierzymy się z ocenami, biorąc udziały w różnych konkursach – czy to plastycznych, aktorskich, sportowych – nieustannie odkrywając nasze mocne strony

– Łukasz Ciesielski, kierownik WTZ przy rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.

– Zajęcia plastyczne są bardzo ważną częścią terapii. Naszym podopiecznym dajemy możliwość odkrycia swoich talentów oraz zaprezentowania swojej twórczości światu. Wiele osób dzięki swojej sztuce może wyrazić siebie

– dodaje Bogumiła Szlaska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie.

–  Warsztaty terapii zajęciowej stanowią jedną z  podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. To tu uczestnicy rozwijają swoje talenty i zdolności manualne wspierani przez wykwalifikowaną kadrę. Tworzenie dla naszych uczestników jest zdobywaniem nowych umiejętności, możliwością uzewnętrznienia emocji, marzeń, akceptacji. Sztuka z pewnością wpływa na zwiększenie samooceny

– mówi Małgorzata Kakietek, pracownik socjalny z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żyrardowie przy MUSI NOVUM sp z o.o.

– Sztuka to wartość dodana w życiu każdego człowieka, a tym bardziej u osób z niepełnosprawnościami. Prace, które wykonują nasi podopieczni na zajęciach to wielka przyjemność dla nich samych, jak i ich opiekunów. Możliwość ich pokazania szerszej publiczności i zdobycie uznania jury jest największą motywacją i radością dla nich samych

– mówi Beata Mańkowska, kierownik WTZ w Skórcu.

Jak zgłosić się do konkursu?

Wszelkie szczegóły dotyczące wymiarów prac, a także sposobu ich oznaczenia opisane są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: https://mcps.com.pl/kategoria/konkurs-plastyczny/. Również tam znajduje się formularz, który musi być dołączony do zgłaszanej pracy konkursowej.
Prace można dostarczać do 18 listopada 2022 roku do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS