Bank BNP Paribas ma już 100 placówek bez barier

Bank BNP Paribas zwiększa liczbę centrów Klienta przystosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od listopada aż 100 placówek banku może pochwalić się certyfikatem „Obiekt bez barier”, przyznawanym przez Fundację Integracja budynkom, które spełniają wyśrubowane standardy dostępności. To najlepszy wynik wśród banków w Polsce.
– Inkluzywność, która jest jedną z zasad, na których budujemy naszą kulturę organizacyjną, rozumiemy jako wyrównywanie możliwości. Chcemy zapewniać wszystkim możliwie najwyższy komfort i prostotę korzystania z naszych produktów i usług. W tym celu konsekwentnie realizujemy działania, które zwiększają ich dostępność dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem oraz wrażliwych społecznie, w tym osób z niepełnosprawnościami czy seniorów – mówi Anna Muszkowska, Starsza Ekspertka ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży w Banku BNP Paribas.
Certyfikat „Obiekt bez barier” poświadcza, że budynek posiada udogodnienia m.in. dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz seniorów i opiekunów małych dzieci. W przypadku placówki bankowej oznacza to możliwość skorzystania ze wszystkich usług, dla osób niewidzących, głuchych czy poruszających się na wózku.
W każdym centrum Klienta dostępna jest pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Taką usługę można zamówić już w momencie umawiania spotkania z doradcą. W niemal 120 centrach Klienta funkcjonują pętle indukcyjne czyli systemy wspomagania słuchu, umożliwiające osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (ma ją niemal każdy aparat słuchowy). Klienci mogą zamówić także nagrania wizualne treści dokumentów w PJM. Każda placówka Banku BNP Paribas jest wyposażona w lupę powiększającą oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. Bank zapewnia również możliwość zapoznania się z wzorami umów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a.
– Dla wielu osób z niepełnosprawnościami najprostsze czynności mogą być niewykonalne z bardzo prozaicznych powodów – np. zbyt wąskich drzwi, aby zmieścić się w nich wózkiem. Certyfikat przyznawany przez Fundację Integracja to dowód, że mnóstwo detali zostało dopasowanych do potrzeb takich ludzi. Nie muszą obawiać się o to, że druk na dokumencie będzie zbyt mały lub okienko umiejscowione zbyt wysoko, aby porozumieć się z konsultantem – tłumaczy Agata Roczniak, Prezeska Fundacji Diversum i Ekspertka ds. Włączania OzN w Banku BNP Paribas.
Wszystkie placówki banku certyfikowane są także znakiem OK Senior, który poświadcza, że jego placówki oferują rozwiązania przyjazne Seniorom, a ich obsługa odbywa się w sposób bezpieczny, przystępny oraz zrozumiały.
Listę centrów Klienta Banku BNP Paribas, które posiadają certyfikat „Obiekt bez barier” można znaleźć tutaj.

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.
W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.
BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


 

Źródło: Dep. Komunikacji Korporacyjnej, BNP Paribas Bank Polska