Łódzkie: Konkurs na świąteczną pomoc dla potrzebujących rozstrzygnięty

Konkurs wojewody łódzkiego dla organizacji pozarządowych „Pomoc Świąteczna 2022” rozstrzygnięty. Mogły w nim wziąć udział podmioty prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W poniedziałek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów przez laureatów inicjatywy.

„Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i dlatego w tym okresie powinniśmy szczególną troską i pomocą otaczać tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mogę spotkać się dzisiaj z Państwem, aby podpisać porozumienia w sprawie przekazania środków, które trafią do najuboższych rodzin i osób niepełnosprawnych z regionu łódzkiego”

– powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
Dotacje pieniężne, na które podpisano umowy będą wykorzystane na przygotowanie spożywczych paczek świątecznych dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Łączna kwota dotacji to aż 260 tysięcy złotych. To sprawia, że świąteczny upominek trafi do ponad 5,7 tys. osób z regionu! Co więcej, ze względu na duże zainteresowanie, wojewoda łódzki zdecydował się przeznaczyć kolejne 180 tys. na dodatkowy nabór w tym roku, na który cały czas można aplikować.


 

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi