Rekordowa podwyżka rent i emerytur w 2023 roku. Sejm przyjął nowelizację ustawy

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur. Seniorzy w 2023 roku otrzymają świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł.
Przyjęte przepisy zakładają waloryzację procentowo-kwotową, co oznacza, że świadczenia emerytalno-rentowe będą w przyszłym roku waloryzowane o prognozowany wskaźnik 113,8 proc., przy założeniu jednak, że podwyżka nie będzie niższa niż kwota 250 zł.

„Ten dwuskładnikowy mechanizm waloryzacji jest korzystny szczególnie dla osób, które pobierają najniższe świadczenia, bo mają gwarancję, że otrzymają emeryturę bądź rentę o 250 zł wyższą. To rekordowo wysoka podwyżka. Zapewnienie odpowiednich warunków życia najstarszym Polakom to nasza powinność, z której każdego dnia się wywiązujemy. Dowodem na to jest nie tylko przyjęta przez Sejm historycznie wysoka waloryzacja świadczeń, ale także pozostałe – trwale już wpisane w politykę senioralną – elementy, chociażby wypłata trzynastych i czternastych emerytur. Tylko na te trzy narzędzia w latach 2019-2022 przeznaczyliśmy ponad 116 mld zł – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.”

Wzrost poszczególnych świadczeń

W przyszłym roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł z 1338,44 zł.
Gwarancja kwoty nie niższej niż 250 zł dotyczyć będzie emerytów, którzy mają staż co najmniej 20 lat pracy – w przypadku kobiet i 25 lat – w przypadku mężczyzn, uprawniający do wypłaty emerytury w wysokości najniższej, gwarantowanej przez państwo.
Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się do 1191,33 zł z 1003,83 zł w 2022 roku.
Kwota waloryzacji w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie nie mniej niż 187,50 zł, a dla osób, które pobierają częściową emeryturę, waloryzacja nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.
Waloryzacja będzie także dotyczyć emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.
W 2023 r. na waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych rząd przeznaczy 41,8 mld zł.
Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie w pierwszej połowie lutego, po podaniu przez Główny Urząd Statystyczny realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.


 

Źródło: MRiPS