Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych rozszerza zakres zadań Funduszu poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym – emerytom i rencistom. Zmianę tę odzwierciedlać ma nadanie SPWO nowej nazwy – Fundusz Solidarnościowy. Ze zgromadzonych środków finansowane ma być również jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia oraz renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.
Nowelizację ustawy poparło 233 posłów, 215 było przeciwnych.


 

Źródło: sejm.pl