Zdalna współpraca dostępna dla osób niewidomych dzięki Microsoft Teams

Podczas gdy wielu z nas pracuje obecnie z domu, kluczową rolę w utrzymywaniu kontaktu z przyjaciółmi i współpracownikami odgrywają narzędzia cyfrowe. Co prawda dostosowanie się do nowych sposobów pracy nigdy nie jest proste, ale może być szczególnie utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami, co dotyczy niemal 20 proc. obywateli Europy.
Microsoft jest zaangażowany w tworzenie łatwo dostępnych produktów i usług, które pomagają osobom niepełnosprawnym uwolnić ich pełny potencjał, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Przykładem jest platforma do współpracy Microsoft Teams, która została uruchomiona w 2017 roku i obecnie ma ponad 75 milionów użytkowników dziennie.
Pracujący nad rozwojem aplikacji zespół z Republiki Czeskiej pracuje nad dostosowaniem narzędzia do potrzeb osób niewidomych lub słabo widzących. Aby odnieść sukces w tym zakresie, zespół musiał cofnąć się do etapu jego projektowania. Oznaczało to ogromną zmianę sposobu myślenia już na samym początku pracy nad aplikacją.
Microsoft podjął współpracę z lokalnym stowarzyszeniem reprezentującym osoby z dysfunkcją wzroku, którego członkowie na bieżąco dzielili się opiniami na temat tego, co dla nich działa, a co nie.
„Największym wyzwaniem dla programistów jest dokładne zrozumienie, w jaki sposób wdrażane przez nich funkcjonalności będą wykorzystywane. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, nie można przyjmować założeń opartych na własnych doświadczeniach – trzeba uzyskać ich bezpośrednią opinię” – tłumaczy Juraij Kapsiar z czeskiego zespołu Microsoft.
Czego nauczył się zespół pracujący nad Microsoft Teams? Niezwykle istotne jest zachowanie spójności w zakresie działania aplikacji oraz zrozumienie, jak ważne dla niewidomych lub niedowidzących użytkowników są skróty.
Twórca oprogramowania Adam Samec, który również jest niewidomy, podkreśla znaczenie spójności – „Osoba niewidoma w oknie Teams porusza się od jednego punktu do drugiego, nie widząc całego obrazu. Bardzo pomocne jest, gdy aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami”.
Doświadczenie Adama pozwoliło zespołowi spojrzeć na swoje zadania od innej strony. Jego członkowie zachęcają do tego również inne firmy.
„Pracodawcy zbyt często zastanawiają się nad tym, czego osoby niepełnosprawne nie mogą zrobić. Mogę wykonywać taką samą pracę na komputerze, jak osoba widząca. A fakt, że muszę dogłębnie poznać aplikacje, aby z nich korzystać, jest zaletą w moim zawodzie” – podsumował Adam.
Dostępne funkcje wspierają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z przykładów są napisy na żywo w Microsoft Teams, które mogą być nieocenione dla kogoś, kto na co dzień nie pracuje w języku ojczystym.
Podróż Adama od frustracji do innowacji pokazuje, jak ważne jest, aby dostępność stała się głównym kryterium w całym cyklu życia projektu i rozwoju produktu. Z tego samego powodu, w miarę rozwoju technologii, Microsoft słucha swoich klientów i wyciąga wnioski z ich opinii – dążąc do tego, aby „dobry projekt” stał się synonimem „projektu dostępnego dla wszystkich”.


 

Źródło: Centrum Prasowe Microsoft