Seeing Assistant Sailing

Aplikacja Seeing Assistant Sailing jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących podczas żeglugi jachtowej. Jej głównym zadaniem jest głosowe informowanie niewidomego sternika o aktualnym kursie płynięcia. Priorytetem było udostępnienie tej funkcji w sposób umożliwiający jej wygodną obsługę przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Dostępne funkcje:

  1. – cykliczne oraz na żądanie (gest potrząśnięcia) – sprawdzanie aktualnego kursu, prędkości i dokładności pomiaru;
  2. – ustawienie i zmiana zadanego kursu przy pomocy dobrze widocznych przycisków lub systemu do rozpoznawania mowy;
  3. – możliwość wyboru wartości dla dozwolonego odchyłu od zadanego kursu.

Należy pamiętać, że do poprawnego działania tej aplikacji konieczne jest ciągłe używanie odbiornika sygnału GPS, co może znacznie zmniejszyć czas pracy urządzenia na baterii.

Informacje dodatkowe:

Autor: Transition Technologies S.A.;
Wymagana wersja systemu: IOS 8.2 lub nowszy;
Kompatybilna z iPhone, iPad i Mac;
Dostępność języka polskiego: tak;
Współpraca z Voiceover: wszystkie przyciski są odpowiednio opisane;
Cena: bezpłatna;
Pobierz ze sklepu App Store!