Warsztaty dla osób niepełnosprawnych „Lato z muzami”

Od 23 do 27 lipca, w ramach tegorocznej Letniej Szkoły Artystycznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, odbędzie się pierwszy turnus warsztatów dla osób niepełnosprawnych pn. „Lato z muzami”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Zadanie „Lato z muzami” stanowi połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej. Jest to działanie środowiskowe, dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące społecznie osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidzące i słabowidzące w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.
W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 5 dniowe turnusy, na których osoby ze szczególnymi potrzebami będą korzystały z cyklu warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz zajęć aktywności ruchowej. Zajęcia te pozwolą uczestnikom, w sposób dla nich dostosowany, w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury.
Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy będą rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Będą zmieniali otoczenie, które ich okala, a także przełamywali bariery. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk’ pozwoli obydwu uczestniczącym w zajęciach stronom lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzny strach, a także rozwinąć umiejętności współpracy.
W pierwszym turnusie odbywającym się w dniach 23-27 lipca 2022 r. udział wezmą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które będą stanowić jedną grupę warsztatową oraz osoby niewidzące i słabowidzące jako druga grupa warsztatowa. Do udziału w drugim turnusie w dniach 22-26 sierpnia 2022 roku zapraszamy osoby niesłyszące oraz słabosłyszące, a do drugiej grupy osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Każda z grup będzie realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez Zespół „Śląsk”. Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa tutaj.
Miejsca na turnus 23-27 lipca 2022 r. zostały wyczerpane. Osoby niezakwalifikowane do zajęć w Koszęcinie, będą mogły skorzystać z warsztatów w postaci zajęć online transmitowanych w mediach społecznościowych Zespołu „Śląsk”.

Program zajęć online:

  1. Niepełnosprawność intelektualna:

23.07.2022, godz. 15:00 Choreoterapia
24.07.2022, godz. 10:00 Etno-plastyka
25.07.2022, godz. 10:00 Ogólnorozwojowe
25.07.2022, godz. 11:30 Rehabilitacja
26.07.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe
26.07.2022, godz. 15:30 Muzyczne
27.07.2022, godz. 10:00 Muzyczne

  1. Niewidomi i słabowidzący:

23.07.2022, godz. 17:00 Choreoterapia
24.07.2022, godz. 11:30 Rehabilitacja
24.07.2022, godz. 15:30 Etno-plastyka
25.07.2022, godz. 15:30 Rehabilitacja
26.07.2022, godz. 10:00 Muzyczne
27.07.2022, godz. 11:30 Estetyka ruchu
Więcej informacji oraz linki do transmisji pojawią się na stronie: http://zespolslask.pl/pl/projekty/lato-z-muzami
Letnia Szkoła Artystyczna to renomowany cykl międzynarodowych wydarzeń edukacyjno-artystycznych w działalności Zespołu „Śląsk” z zakresu wybranych sztuk pięknych: tańca, muzyki i malarstwa, prowadzony przez doświadczonych pedagogów Zespołu „Śląsk” przy współpracy wybitnych wykładowców i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Letnia Szkoła Artystyczna, z kilkunastoletnimi tradycjami (po raz pierwszy odbyła się w 2007 roku), otwarta jest dla odbiorców poszukujących wartości piękna, estetyki, harmonii i wyrazu pracy artystycznej. Ukierunkowana jest na doskonalenie, ugruntowanie i rozwój umiejętności różnych przestrzeni sztuk. Poprzez kreatywną komunikację oraz kompetentność, rzetelność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów warunkuje budowanie twórczej, efektywnej pracy zespołowej i osiąganie zamierzonych celów. Wakacyjnym grupowym warsztatom sprzyja aura otoczenia. Urokliwy angielski park i zabytkowe wnętrza sal pałacu w Koszęcinie konweniują z ideą tworzenia artystycznych działań i doświadczeń.
W tym roku w ramach Letniej Szkoły Artystycznej odbywają się także od 13 do 22 lipca Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych Dla Zespołów Artystycznych.


 

Źródło: inf. pras.