Wrocław: Podsumowano projekt RoboSfera bez Barier

Blisko 3 lata, 11 wrocławskich placówek i 750 dzieci – to podsumowanie RoboSfery bez Barier – cyklu bezpłatnych warsztatów z robotyki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki nim najmłodsi mieli możliwość zetknąć się z nowymi technologiami, poznać tajniki robotyki i podstawy programowania. To jedyny na tak dużą skalę projekt w Polsce. Od września – Miasto sfinansuje zajęcia z robotyki dla dzieci z niepełnosprawnościami w dwóch wrocławskich placówkach: Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9.
Uczniowie pod okiem wykwalifikowanych trenerów z Planety Robotów mogli zapoznać się z nowymi technologiami i poznać tajniki robotyki i podstawy programowania. Wszystko przy pomocy robotów, klocków LEGO i nowoczesnego sprzętu – dzięki temu nauce towarzyszy dobra zabawa.

– Dzieci dostają specjalne zestawy do robotyki – budują roboty, a następnie je programują w systemie obrazkowym. Zawsze dorośli nie mogą się nadziwić, jak to jest, że tak młodzi ludzie już programują

– mówi Michał Kąciak, współwłaściciel „Planety Robotów”.
Zajęcia te pozwoliły na rozwijanie wśród podopiecznych umiejętności wizualno-przestrzennych, logicznego myślenia i planowania, kształtowania koordynacji czy funkcji poznawczych – tak istotnych w procesie rewalidacyjnym. Oprócz korzyści natury intelektualnej zajęcia te wpłynęły pozytywnie na umiejętność współdziałania w grupie oraz na rozwój kompetencji społecznych.

– Wprowadzanie nowych technologii do edukacji najmłodszych jest dzisiaj nieuniknione. Dlatego też zdecydowaliśmy się na realizację projektu RoboSfera bezBarier i skierowaliśmy go do szczególnej grupy, jaką są dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki temu projektowi, chcieliśmy nie tylko wesprzeć ich ogólny rozwój, ale również wzbogacić ich umiejętności cyfrowe

– mówi Robert Bednarski, Dyrektor ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.
Programem RoboSfera bez Barier objętych zostało w sumie 750 dzieci z 11 wrocławskich szkół – są to dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, m.in. z autyzmem i ZA, niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami genetycznymi czy dzieci niewidome oraz głuche.

– To jest relacja społeczna, to jest otwartość na drugiego człowieka, to jest kontakt wzrokowy – dlatego jest to świetny element stymulacji i edukacji dzieci z zaburzeniami zachowania – również poprzez integrację w grupie

– dodaje Adam Komar, Prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.
Część dzieci po raz pierwszy zetknęła się z zagadnieniami z zakresu robotyki. Dodatkowym atutem zajęć był fakt, że część dzieci pochodzi z rodzin zagrożonych wykluczeniem i ze względu na sytuację ekonomiczną nie miałyby możliwości skorzystania z tego typu zajęć. To jedyny projekt tego typu w Polsce, zorganizowany na tak dużą skalę. W związku z ogromnym zainteresowaniem, ogromem pozytywnych rekomendacji ze strony dyrektorów szkół i opiekunów oraz wieloma korzyściami dla dzieci z niepełnosprawnościami, Miasto sfinansuje cykl zajęć w dwóch wrocławskich szkołach.

– To niezwykle ważny projekt dla wrocławskiej edukacji, szczególnie w dzisiejszych czasach – to projekt, który miał bardzo dobre recenzje przede wszystkim od dzieci, ale także od nauczycieli i dyrektorów – dlatego chcemy go kontynuować

– podkreśla Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji, Urząd Miejski Wrocławia.
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu – odbędą się w Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Wrocław