Siemiany: Obóz żeglarski dla niewidomych i słabowidzących

Termin i miejsce wydarzenia:
Od 13.07.2022 (środa) do 25.07.2022 (poniedziałek)
Pensjonat „U Dzidka”
Siemiany 61
14-216 Siemiany
Koszt uczestnictwa: 720 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa  nr konta:73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska SA. do 15.06.2022 r.
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator: Klaudia Żelazowska

tel.: 602-675-654
e-mail: kmzelazowska@gmail.com


 

W obozie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „CROSS”.  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie żeglarskim . W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2022 r. na adres email : kmzelazowska@gmail.com  dołączając skan formularza zgłoszeniowego ,orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika ,oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie RODO (oryginał formularzy i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).
Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.
Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 2.06.2022 r. otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia