Bydgoszcz: Znany pianista zagrał dla wychowanków ośrodka dla niewidomych

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy obchodzi w tym roku jubileusz 150 lat pracy. Z tej okazji dla społeczności szkolnej wystąpił w środę (30 marca) Rafał Blechacz, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 2005 roku. Po koncercie artysta spotkał się z wychowankami ośrodka.
– Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Od 150 lat nie tylko kształci dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku, ale także prowadzi liczne działania na rzecz integracji osób niewidomych. Dziękuję Rafałowi Blechaczowi za to, że uświetnił swoim występem ten piękny jubileusz – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Rafał Blechacz urodził się w 1985 roku w Nakle nad Notecią. Grę na fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Jacka Polańskiego. W 2007 roku ukończył studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. W październiku 2005 roku zwyciężył w XV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, zdobywając Grand Prix, Złoty Medal i wszystkie z możliwych nagród regulaminowych: za najlepsze wykonanie mazurków, poloneza, koncertu i sonaty. Swoją nagrodę przyznała mu również publiczność.
Podczas obchodów Święta Województwa w 2016 roku wirtuozowi nadany został tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Bydgoski ośrodek Braille’a, prowadzony przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, branżowa szkoła I i II stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy.
Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych ośrodka i utworzono dwie nowe. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość projektu to 3,8 miliona złotych.
W piątek (1 kwietnia) podpisano umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji – w ramach przedsięwzięcia w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta, powstanie nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego