Wideokonferencja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z PFRON i organizacjami społecznymi

W dniu 28 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika oraz zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. Programowych Pani Doroty Habich, wraz z organizacjami społecznymi między innymi: Fundacja Aktywizacja, PSONI.
Celem spotkania było wypracowanie i wprowadzenie ułatwień w zasadach realizacji oraz rozliczenia projektów, których rozpoczęcie zaplanowano na rok 2020, w tym także projektów wieloletnich. Potrzeba wprowadzenia zmian spowodowana jest szczególną sytuacją, w jakiej znalazły się NGOs w związku z panującą pandemią Covid-19.
Spotkanie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń i informacji, dzięki którym rozwija się efektywna współpraca PFRON-u, MRPiPS oraz NGO w zakresie zapewnienia maksymalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, szczególnie w trudnym czasie obecnej pandemii.


 

Źródło: MRPiPS