Polska 2050 punktuje negatywne skutki Polskiego Ładu dla osób z niepełnosprawnościami i organizacji pożytku publicznego

Polska 2050 apeluje do rządu, by naprawił błędy Polskiego Ładu w dziedzinie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz finansowania organizacji pożytku publicznego.
“Negatywne skutki Polskiego Ładu odczuli już rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, pracownicy na umowach cywilnoprawnych, 400 tys. emerytów. Niewiele się mówi,  że na Polskim Ładzie stracą również osoby z niepełnosprawnościami i organizacje pożytku publicznego” – alarmowała podczas środowego briefingu w Sejmie Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050.
Posłanka Polski 2050 podkreśliła, że w 2022 r. wzrosła płaca minimalna, ale nie podniesiono dopłaty z PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami. ”W tej sytuacji, przy wzroście ogólnych kosztów pracy, osoby z niepełnosprawnościami są zwalniane.”- podkreśliła Hanna Gill-Piątek.
Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 zaznaczyła, że partia rządząca bardzo lubi podkreślać, to, że dzięki Polskiemu Ładowi w kieszeni podatników zostanie 17 mld zł. „Czyli od 17 mld zł. nie odpiszemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 54 proc. Polek i Polaków ten 1% przekazuje ze swojego PIT, organizacje pożytku publicznego stracą na tym ok. 100 mln zł.” – mówiła Hanna Gill-Piątek.
Łukasz Krasoń, ekspert Instytutu Strategie 2050 mówił, że w decyzjach rządu dotyczących osób z niepełnosprawnościami widzi kalkulację polityczną i cynizm, a nie człowieczeństwo i troskę.
“Od 1 stycznia podniesiono pensję minimalną, ale zapomniano o podniesieniu dopłaty, którą daje PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Skutkuje to tym, że osoby z niepełnosprawnością tracą dzisiaj pracę. Trzy lata temu dopłata wynosiła 60% opłat, jakie ponosi pracodawca. Dzisiaj to tylko nieco ponad 50%” – mówił Łukasz Krasoń.
W jego opinii w Polsce zapomina się o osobach z niepełnosprawnościami. “Mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, tylko 28%, podczas gdy w Unii Europejskiej sięga on 50%” – mówił ekspert Instytutu Strategie 2050.
“Wnioskujemy o podniesienie dopłaty do wynagrodzenia oraz przygotowanie strategii zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami” – mówił Łukasz Krasoń.
Ada Porowska, ekspertka Instytutu Strategie 2050 oraz prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej zaznaczyła, że Polski Ład to poważne zagrożenie dla rynku pracy chronionej. W Polsce mamy ok. 800 zakładów pracy chronionej, uczęszcza do nich ok. 100 tys. osób. “Zakłady pracy chronionej są finansowane w dużej mierze z funduszu rehabilitacyjnego. Ten zaś jest zasilany z naszych podatków. Przez wzrost kwoty wolnej od podatku do funduszy trafi mniej pieniędzy. To będzie skutkować zamykaniem tego typu placówek. Osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę, a więc źródła dochodów, często motywację do wyjścia z domu, możliwość godnego życia” – mówiła Ada Porowska.
W ocenie ekspertki Polski 2050 Polski Ład wprowadza przepisy niekorzystne dla organizacji pożytku publicznego. Zaznaczyła, że według zapowiedzi Ministerstwa Finansów przez radykalne zwiększenie kwoty wolnej od podatku ok. 9 mln Polek i Polaków przestanie płacić podatek PIT. “A to właśnie osoby z najmniejszymi dochodami przeznaczały 1 proc. z podatku PIT na organizacje pożytku publicznego, żeby pomagać skutecznie osobom ubogim, starszym, dzieciom, zwierzętom, walczyć o prawa nas wszystkich. Wiem to doskonale jako osoba od 16 lat pracująca w organizacji pożytku publicznego” – mówiła Ada Porowska.
Zaznaczyła, że przez niejasne przepisy Polskiego Ładu nie wiadomo, ile dokładnie stracą podmioty korzystające dotychczas z wpłat 1 % podatku. “Ale wiemy doskonale, że  jest się czego bać.  Panie premierze: prosimy o jak najszybsze zajęcie się tematem,  pochyleniem się nad wypracowaniem rozwiązań, bo za chwilę nie będziemy mogli pomagać osobom doświadczającym bezdomności” – mówiła Ada Porowska.
Prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej podkreśliła, że problem dotyczy niemal wszystkich organizacji pożytku publicznego. Dlatego Polska 2050 apeluje do rządu, by wprowadził przepisy zwiększające procentowo możliwość odpisania podatku PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego.


 

Źródło: inf. pras.