Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych

Poszanowanie praw, reprezentacji i przywództwa osób z niepełnosprawnościami sprawi, że nasza wspólna przyszłość będzie lepsza.
Potrzebujemy zaangażowania każdego, w tym również osób z niepełnosprawnościami, do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na całym świecie osoby z niepełnosprawnościami i reprezentujące je organizacje podejmują działania zgodne z hasłem „Nic o nas bez nas”.
COVID-19 obnażył uporczywe bariery i nierówności, z którymi boryka się 1 miliard osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. To one zostały najbardziej dotknięte pandemią.
Nasza odpowiedź na pandemię oraz odbudowa po niej musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a działania być kierowane przez nie same. Powinniśmy budować partnerstwa, rozwiązywać problemy niesprawiedliwości i dyskryminacji, zwiększać dostęp do technologii i wzmacniać instytucje, aby tworzyć bardziej inkluzywny, dostępny i zrównoważony świat po COVID-19.
Wzywam wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zwiększenia dostępności, a także likwidowania barier prawnych, społecznych, gospodarczych i innych przy aktywnym udziale osób z niepełnosprawnościami i reprezentujących ich organizacji.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zobowiązujemy się do stworzenia zrównoważonej, inkluzywnej i sprawiedliwej przyszłości dla każdego i bez wykluczania nikogo.


 

Źródło: ONZ w Polsce