Seminarium „Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami”

Termin i miejsce wydarzenia:
09.11.2021 (wtorek), godz. 11:00
Seminarium odbędzie się w formule online w godzinach 11.00-13.00. Zgłoszenia, z podaniem adresu email, przyjmowane są pod nr telefonu: (12) 312-14-15, 575-600-017 lub na e-mail krakow@pfron.org.pl do dnia 4 listopada 2021 r.
Link do spotkania otrzymają Państwo po rejestracji w osobnym mailu dzień przed lub w dniu wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


 

„Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami” pod takim hasłem w dniu 9 listopada 2021 r. odbędzie się seminarium organizowane przez Małopolski Oddział PFRON w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, dedykowane pracodawcom z terenu województwa małopolskiego.
Podczas seminarium prelegenci będą zachęcać do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy przedstawi aspekty prawne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Grodzkiego Urzędu Pracy opowiedzą  o korzyściach finansowych i pozafinansowych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. Przedstawiciel Fundacji Sustinae opowie o realizowanych projektach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i współpracy z pracodawcami w tym zakresie.
Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Program wydarzenia:

  1. ▪ 11.00 – Otwarcie seminarium – przedstawiciel Małopolskiego Oddziału PFRON,
  2. ▪ 11.05 – „Programy rehabilitacji zawodowej realizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – drogą do podnoszenia kompetencji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ” – wystąpienie przedstawiciela Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
  3. ▪ 11.35 – „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? -korzyści finansowe i pozafinansowe” – wystąpienie przedstawiciela Małopolskiego Oddziału PFRON,
  4. ▪ 11.55 – „Współpraca międzysektorowa- projekty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowane przez organizację pozarządową w kontekście kooperacji z pracodawcami” – wystąpienie przedstawiciela Fundacji Sustinae,
  5. ▪ 12.15 – „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – prawo pracy w pigułce – wystąpienie Inspektora Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie,
  6. ▪ 12.45 – Forum pytań i odpowiedzi, dyskusja,
  7. ▪ 12.55 – Podsumowanie seminarium – przedstawiciel Małopolskiego Oddziału PFRON.