Seminarium: „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”

Termin i miejsce wydarzenia:
25.10.2021 (poniedziałek), godz. 17:00
Wydarzenie online za pośrednictwem platformy Zoom
Zarejestruj się na wydarzenie!


 

Dział Badań Naukowych Collegium Civitas zaprasza na seminarium „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”.
Ile razy na 15 tysiącach stron 75 podręczników szkolnych pojawia się słowo „niepełnosprawność” i „osoba z niepełnosprawnością”? Czy są jakiekolwiek nawiązania do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i praw człowieka? W jaki sposób przedstawia się uczniom i uczennicom niepełnosprawność? Dlaczego reprezentacja niepełnosprawności w edukacji jest tak ważna dla jakości demokracji?
O tych zagadnieniach będzie mowa podczas seminarium podsumowującego projekt badawczy „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”. W ramach projektu przeprowadzono pierwsze w Polsce kompleksowe badanie niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych na wszystkich etapach edukacji (wczesnoszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym). Badanie prowadzone było w nurcie partycypacyjnym i studiów o niepełnosprawności w trzech wymiarach: opisowym, normotwórczym i rzeczniczym.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną rekomendacje i dobre praktyki, które umożliwią ukazywanie tego zjawiska w sposób adekwatny, wolny od uprzedzeń i krzywdzących stereotypów. Do udziału w seminarium zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane debatą o jakości edukacji i społeczeństwa obywatelskiego oraz działaniami na ich rzecz.
Seminarium otworzy dr Katarzyna Iwińska, prorektorka ds. badań naukowych w Collegium Civitas. Poprowadzą je badaczki z zespołu projektowego: dr Marta Sałkowska, Magdalena Kocejko, Magda Szarota oraz Angelika Greniuk. W seminarium wezmą udział dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, dr Magdalena Zdrodowska, Kamila Albin oraz Tomasz Przybyszewski.
Projekt został objęty Honorowym Patronatem dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatami: Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, magazynu Integracja i portalu Niepelnosprawni.pl, portalu Ngo.pl i Fundacji Szkoła z klasą.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.