Świętokrzyskie: Anioły Dobroci rozdane

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” nieprzerwanie od 2005 roku. Statuetki, zgodnie z tradycją, przyznawane są w dwóch kategoriach:  indywidualnej – dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc  osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz grupowej, która przeznaczona jest  dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji  pozarządowych prowadzących działalność w  zakresie  pomocy społecznej,  które  tworzą i realizują innowacyjne projekty. W tym roku przyznano je po raz siedemnasty.
Statuetki oraz wyróżnienia dla osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w działalność na rzecz osób potrzebujących wręczyli w poniedziałek (11 października) w Filharmonii Świętokrzyskiej wicemarszałek województwa Renata Janik oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz. Gościem uroczystości był senator Krzysztof Słoń.
Świętokrzyskiego Anioła Dobroci 2021 w kategorii indywidualnej otrzymała Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” w Kazimierzy Wielkiej.
Bezinteresownie niesie pomoc i wsparcie potrzebującym – osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym dzieciom. Współpracuje zarówno z gminami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami edukacyjnymi, jak i podmiotami prywatnymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami. Inicjatorka wielu akcji i wydarzeń charytatywnych, działa także na rzecz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi zbiórki na leczenie dzieci niepełnosprawnych, organizuje turnieje sportowe, spotkania dzieci ze sławnymi sportowcami,  wyjazdy na ferie zimowe, wakacje, spływy kajakowe, rehabilitację, dogoterapię i hipoterapię. Dzięki prowadzonym zbiórkom i akcjom opłaca wizyty lekarskie, zabiegi oraz zakup lekarstw. Prowadzi działalność na portalach społecznościowych na temat pomocy osobom chorym, potrzebującym. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest pomysłodawczynią organizacji kursów samoobrony dla kobiet, działa aktywnie w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2019 roku współprowadzi wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich „Pełną szafę” – miejsce wymiany ubrań, sprzętu i wyposażenia.
W kategorii grupowej Świętokrzyskim Aniołem Dobroci uhonorowano Świetlicę Franciszkańską prowadzoną przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej.
Świetlica funkcjonuje od 12 lat i cieszy się dużą popularnością.  Obejmuje opieką grupę ok. 20 dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat z terenu skarżyskiego osiedla Dolna Kamienna. Zapewnia przyjazne miejsce do nauki wraz z opiekunami jak i spędzania czasu wolnego, uczestniczenia w grach i zabawach, rozwoju zainteresowań i pasji. W świetlicy prowadzone są zajęcia nauki języka migowego, języka niemieckiego, warsztaty dziennikarskie, zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego