Niewidomi wolontariusze poszukiwani!

Fundacja pomocy prawno – psychologiczno – społecznej “À propos” poszukuje niewidomych lub słabowidzących wolontariuszy, którzy chcieliby zostać wsparciem merytorycznym podczas organizowanego cyklu wydarzeń “À propos rozmowy”.
Wydarzenia będą miały charakter spotkań otwartych. Podczas każdego, uczestnicy, mając oczy zasłonięte opaskami, będą prowadzili ze sobą rozmowy. Każda z rozmów w parze będzie trwała 15 minut, po czym uczestnicy będą mogli zadecydować, czy chcą zmienić rozmówcę, czy zakończyć udział.
Wydarzenie odbędzie się w trzech terminach w różnych miejscach w Warszawie:

  1. I spotkanie – 19 października 2021 roku w godz. 15:00 – 20:00 w Klubokawiarni Jaś i Małgosia (ul. Jana Pawła II nr 57)
  2. II spotkanie – 30 października 2021 roku w godz. 13:30 – 18:30 w Klubokawiarni Tam i z powrotem (ul. Odyńca nr 71)
  3. III spotkanie – 5 listopada 2021 roku w godz. 13:00-18:00 w Kawiarni Proces Kafki (ul. Kłopotowskiego nr 23/25).

Zadaniem wolontariuszy byłaby obecność w trakcie odbywających się wydarzeń oraz wsparcie merytoryczne w postaci odpowiadania na pytania uczestników i stworzenia dla nich przestrzeni do swobodnej rozmowy na ważny temat, jakim jest utrata lub ograniczenie zmysłu wzroku. Taką formą interakcji mamy nadzieję poruszyć w uczestnikach refleksję na temat sposobu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Wolontariusze pełniliby zatem swoistą rolę edukatorów.
W trakcie wydarzenia obecni będą koordynatorzy, którzy zadbają o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg spotkań. Ponieważ wydarzenia odbędą się w kawiarniach, dostępny będzie również poczęstunek.
Aby zostać wolontariuszem podczas wydarzenia, niekonieczna jest pełna dyspozycyjność. Najważniejsze są chęci, dlatego zapraszamy do kontaktu, nawet jeżeli są Państwo dyspozycyjni tylko w jednym terminie lub kilku godzinach w trakcie jednego z planowanych spotkań.
W przypadku chęci udziału lub jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
e-mail: fundacja.apropos@gmail.com
tel.: 662-667-463.
www.a-propos.pl


 

Źródło: materiały nadesłane