Wrocław: Spotkanie w Ratuszu na temat kampani społecznej „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” – to nowa, wrocławska kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. O jej zasadności oraz celach rozmawiano m.in. w czwartek, 9 września, w Sali Sesyjnej Ratusza, na spotkaniu zainicjowanym przez społecznego doradcę prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami, Michała Piechela.
Kampania jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupa powstała w listopadzie 2018 r., tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji i instytucji, w tym przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem kampanii „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat codziennych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Akcja porusza też kwestie udogodnień dla nich, w takich miejscach jak: urząd, szkoły, parkingi, pojazdy komunikacji miejskiej czy uczelnie.
– Chcemy, aby kampania uświadomiła mieszkańcom Wrocławia, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, jak wygląda życie osób niepełnosprawnych. Chcemy pokazać, że osoby, które poruszają się na wózku lub o kuli czy są niesłyszący i mają aparat słuchowy, są tacy jak wszyscy, tylko czasem potrzebują większej uwagi i pomocy – podkreśla Michał Fitas, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania w Ratuszu podkreślano też, że problem niepełnosprawności w równej mierze dotyczy konkretnej osoby, jak i jej rodziny.
– W naszej społeczności funkcjonuje osoba niepełnosprawna w rodzinie i w drugą stronę, rodzina z osobą niepełnosprawną. Takie postrzeganie osoby niepełnosprawnej i jej rodziny uwidacznia jedną komórkę społeczną, która stanowi nierozerwalną jedność. Dopiero tak nakreślone postrzeganie osoby niepełnosprawnej i jej bliskich stwarza pozytywne przesłanki do powszechnej integracji i zrozumienia ogółu problemów – podkreślał doradca prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami, Michał Piechel.


 

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia