Powstał poradnik dostępności dla JST

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieściło na swojej stronie internetowej publikację pt. „Samorząd bez barier:. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez Spółdzielnię Socjalną FADO w ramach projektu EFS „Samorząd bez barier” realizowanego przez MSWiA w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat modelowych rozwiązań pozwalających jednostkom samorządu terytorialnego wywiązać się z obowiązków nałożonych na nie Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do pobrania:
Poradnik dostępności w samorządzie (PDF 734 KB)
Załącznik (PDF 1 MB)


 

Źródło: Funduszeeuropejskie.gov.pl