Kielce: Trwają zgłoszenia do nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.
Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  1. •    indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  2. •    grupowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2021 r.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lub w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej pod numerami: (41) 342-13-88 i (41) 342-17-18.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Kielce