Trzeci nabór w konkursie „Uczelnia dostępna” dobiegł końca

Zakończyliśmy trzeci już nabór w konkursie „Uczelnia dostępna”. Do rozdania jest 60 mln zł. Zgłosiło się blisko 70 szkół wyższych, co pokazuje, że zainteresowanie dostępnością wciąż rośnie – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dofinansowanie otrzymają projekty wspierające zapewnienie przez szkoły wyższe dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz działania z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni powoduje zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
„Uczelnia dostępna” wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

„Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. To konkretne rozwiązania, a „Uczelnia dostępna” jest tego przykładem”

– podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
W konkursach możliwy jest wybór jednej z 2 ścieżek rozwoju dostępności – mini lub midi. Obejmują one różne zestawy działań zależnych od tego jaki jest poziom dostępności uczelni w momencie aplikowania o wsparcie. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką uczelnia może się starać. Do tej pory przeprowadzono już dwie edycje konkursu (odpowiednio w 2019 i 2020 r.). W sumie, w efekcie obydwu edycji podpisano 152 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 560 mln zł.
Konkurs „Uczelnia dostępna” był realizowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


 

Źródło: MFiPR