Dostępność do informacji niezbywalnym prawem

Minister Paweł Wdówik wziął udział w konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Została ona zorganizowana w Wilnie pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy. Pisaliśmy już o tym w poniedziałek.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie 28 czerwca zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. W konferencji wziął udział Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Ustawy o zapewnieniu dostępności oraz dostępności cyfrowej stwarzają warunki do tego, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii, jak wszyscy inni – podkreślił minister Paweł Wdówik.
Ogłoszona w tym roku Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami ma na celu włączanie ich w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizację praw zagwarantowanych im w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Aby było to możliwe, niezbędna jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w przygotowaniu i wejściu na rynek pracy oraz w jej wykonywaniu.  Niebagatelne znaczenie pełni tu właśnie dostępność cyfrowa.
– Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Nasze ambicje są większe. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział minister Wdówik.
W Polsce w tym obszarze funkcjonuje już Rada Dostępności. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji zajmujących się tematem dostępności i niepełnosprawności, przedstawiciele sektora nauki i biznesu oraz eksperci ds. dostępności. Do głównych zadań Rady należy rekomendowanie najlepszych rozwiązań służących poprawie dostępności oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na jej rzecz.


 

Źródło: MRiPS