Rypin: Nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie ogłosił nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, który trwa od 9 do 28 czerwca 2021 roku.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.
W lipcu 2021 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji projektu.
Z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” mogą skorzystać:

  1. •    osoby zamieszkujące na terenie gminy Rypin,
  2. •    osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  3. •    osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Więcej informacji na www.rypin.pl


 

Źródło: Samorzad.pap.pl