Małopolski Oddział PFRON zaprasza na konsultacje

Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby starające się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd na konsultacje telefoniczne, które odbędą się 10 -11 maja br. w godzinach 9:00 – 14:00. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o kontakt pod numerem telefonu: (12) 312-14-16. Pytania można również wysyłać mailem na adres: krakow@pfron.org.pl z dopiskiem „Aktywny samorząd”.
Jednocześnie PFRON przypomina, iż od 01 marca 2021 roku osoby z niepełnosprawnościami ubiegające się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie przez Internet w systemie SOW!
Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego (przez SOW), który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku Krakowa realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków.
Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:
– w przypadku modułu II do 10 października 2021 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2021 roku.


 

Źródło: PFRON