Gdynia: Nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery

Gdynia od lat stawiana jest za przykład miasta, które przełamuje stereotypy i buduje politykę bez barier. Samorząd konsekwentnie poszukuje i stosuje rozwiązania, które podnoszą jakość życia osób z niepełnosprawnościami w mieście. Wzbogaca także swoją ofertę edukacyjną o nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery. Z myślą o integracyjnym rozwoju dzieci, szczególnie tych z dysfunkcją wzroku, jak i poszerzając ofertę edukacyjną, podjęto decyzję o udostępnieniu budynku po Szkole Podstawowej nr 26 na rzecz Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Placówka przeniesie się z ul. Kapitańskiej do nowej siedziby przy ul. Wolności 25.
Obecnie w budynku tym mieści się drugi oddział Szkoły Podstawowej nr 26. Jednak w przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacjach, w sprawie wyboru docelowej lokalizacji tej placówki, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Dzielnicy Działki Leśne, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły wskazali obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40.

– Nie mieliśmy wątpliwości, że włączenie w proces decyzyjny dotyczący SP 26 mieszkańców dzielnicy, rodziców, nauczycieli, kadry szkoły, jak i samych uczniów, to konieczność, by decyzja była najlepsza. Dokonany wybór pozwala uruchomić w budynku przy ul. Wolności 25 nowe funkcje edukacyjne. Od samego początku deklarowaliśmy, że obiekt będzie nadal spełniał funkcje dla mieszkańców i dzisiejsza decyzja to w pełni potwierdza. Przeniesie się tam Gdyńska Szkoła Społeczna. To jedyna taka placówka w naszym regionie. A zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże. Dzięki nowej lokalizacji w ścisłym centrum i współpracy z wysokiej klasy specjalistami GSS możemy poszerzyć gdyńską ofertę edukacyjną i wprowadzić ją na jeszcze wyższy poziom

– mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Gdyńska Szkoła Społeczna działa od 1999 roku. Obecnie kształci na poziomie podstawowym, ma też oddział przedszkolny. Oferuje kompleksowe wsparcie rozwoju wszystkich uczniów, zarówno dzieci bardzo zdolnych, jak i tych zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, szczególnie z dysfunkcją wzroku. Nowa siedziba pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój i utworzenie większej ilości klas integracyjnych oraz oddziałów przedszkolnych dla młodszych dzieci.
W najbliższym czasie rozpocznie się remont budynku przy ul. Wolności 25. Zostanie on dostosowany do potrzeb klas integracyjnych i bezpiecznego rozwoju uczniów i przedszkolaków. Pokrycie kosztów prac zadeklarowała Gdyńska Szkoła Społeczna.


 

Źródło: kom. pras.