Aktywni niepełnosprawni. Zachęcamy do przesyłania propozycji rozwiązań

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego  zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.
W projekcie zostaną zaproponowane nowe, do tej pory niestosowane na większą skalę, instrumenty wsparcia. Proponowane zmiany te obejmą także podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt “Aktywni niepełnosprawni…” realizowany jest przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z:

  1. • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. • Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  3. • Fundacją i Królowej Polski św. Jadwigi.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.
Fundacja Mir włącza się w projekt poprzez wypracowanie dokumentu, w którym zawarte zostaną propozycje zmian prawnych, opinie na temat istniejących już rozwiązań, a także propozycje wprowadzenia nowych programów mających na celu poprawę samodzielności osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z dysfunkcją wzroku.
Zachęcamy Was do przesyłania swoich spostrzeżeń, informacji o barierach, które napotykacie w życiu codziennym.
Co jest Tobie potrzebne, by żyć niezależnie? Jaka forma wsparcia jest Tobie potrzebna do samodzielnego, niezależnego życia? Opowiedz, jakie cechy powinna mieć instytucja ucząca/zaspokajająca potrzebę dążenia do niezależnego życia.
Korzystasz z usług asystenta osobistego? Na podstawie swojego doświadczenia opowiedz nam o korzystaniu z jego usług. Uwzględnij w swojej wypowiedzi następujące zagadnienia: Kto wybrał asystenta?; Kto ustalił zakres obowiązków asystenta?; Kto zadecydował jak i kiedy były/są realizowane zadania asystenta? Kto płaci za te usługi? A może nie masz asystenta osobistego, a chciałbyś skorzystać z jego usług? Podziel się z nami swoimi oczekiwaniami wobec takiej formy wsparcia.
Mieszkasz sam czy z opiekunem, rodzicem lub innym członkiem rodziny?Jak twoim zdaniem powinien wyglądać system mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością? Co można zmienić w systemie pomocy społecznej, żeby mieszkalnictwo umożliwiało realizację niezależnego życia?
To tylko kilka przykładów tematów, które możecie poruszać w swoich opiniach i sugestiach. Liczy się każda opinia! Razem mamy szansę coś zmienić.
Czekamy na Wasze wiadomości do końca kwietnia. Kierujcie je na adres: biuro@mir.org.pl. My je przeanalizujemy, a opracowany dokument prześlemy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.