Live z wiceministrem Stanisławem Szwedem na temat programów Senior+ i Aktywni+

Termin i miejsce wydarzenia:
18.03.2021 (czwartek), godz. 14:00
Wydarzenie online
Spotkanie będzie transmitowane w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
Facebook: https://www.facebook.com/mripsRP
Youtube: https://www.youtube.com/user/MPiPSRP/


 

Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na rozmowę live z wiceministrem Stanisławem Szwedem.
Spotkanie dotyczące programów Senior+ i Aktywni+ poprowadzi Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Głosu Seniora.

O programie Senior +

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.
Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

O programie Aktywni +

Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach.

  1. • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.