Kaszubi doczekali się swojej wersji alfabetu Braille’a

Na dzień dzisiejszy językiem czy też dialektem kaszubskim posługuje się 108 tysięcy osób.
Mimo że Ludwik Braille stworzył najbardziej dziś rozpowszechniony na świecie alfabet do odczytu dotykiem w 1829 roku, a język polski swoją wersję alfabetu Braille’a ma już od 1934 roku, to Kaszubi musieli na swoją czekać aż do 2021 roku. Co ciekawe, za kaszubskiego Braille’a odpowiedzialny jest Amerykanin z Nowego Jorku.
Choć Harris Mowbray to student informatyki na American University w Waszyngtonie, to jego drugą pasją jest lingwistyka. Mowbray zna język hiszpański, hebrajski i esperanto. Przygotowując pracę lingwistyczną dla Lakotów, jednego z plemion rdzennych Amerykanów, zdał sobie sprawę, że dla ich języka nie ma alfabetu Braille’a. Tak jak i dla wielu innych regionalnych języków na świecie, w tym kaszubskiego i dialektu śląskiego, z którymi Amerykanin zetknął się, studiując w ubiegłym roku przez jeden semestr na Uniwersytecie Jagiellońskim (częściowo na miejscu w Krakowie i częściowo, przez pandemię, zdalnie).
Jeżeli kaszubski standard alfabetu Braille’a stworzony przez Amerykanina zostanie uznany oficjalnie, z jego wykorzystaniem będą mogły być drukowane książki, podręczniki i prasa dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Kaszub.


 

Źródło: UM Gdynia / Przemysław Kozłowski