„Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” w wersji cyfrowej z audiodeskrypcją

Na stronie cyfrowewm.pl są już dostępne wszystkie średniowieczne zabytki zdigitalizowane w projekcie „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”. Dzięki współpracy Regionalnej Pracowni Digitalizacji z ośmioma regionalnymi muzeami powstała bardzo różnorodna i ciekawa kolekcja muzealiów i zabytków architektonicznych z województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Założeniem projektu było zdigitalizowanie 100 muzealiów z 8 muzeów województwa warmińsko-mazurskiego (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Ziemi Braniewskiej, Muzeum w Ostródzie, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Pogranicza w Działdowie i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku), 2 zabytków architektury oraz 3 bab pruskich.
Ostatecznie na stronę trafiło 128 średniowiecznych obiektów. To zbiór bardzo różnorodny i ciekawy, pokazujący całe spektrum aktywności podejmowanych w tej epoce. Na potrzeby aplikacji VR przedmioty zostały podzielone na 4 kategorie: sacrum, profanum, władza i militaria. I właśnie one pokazują szeroką paletę zagadnień, w które wpisują się cyfrowe zabytki.
Każdy obiekt prezentowany jest na kilka sposobów, za pomocą zdjęć, zdjęć makro, modelu 3D, animacji 3D (w zależności od możliwości technicznych), do każdego dodany jest opis, który zawiera nie tylko podstawowe metadane, ale również historię obiektu, miejsce jego odnalezienia, sposób użycia itp. Ponad sto eksponatów zyskało audiodeskrypcję. Każdy, kto chciałby usłyszeć jak wygląda zdigitalizowany obiekt ma taką możliwość.
Wszystkie obiekty zostały udostępnione na licencji CC BY 1.0, która pozwala na dzielenie się i adaptację materiału do dowolnego celu. Zyskały one również wersję anglojęzyczną.
Projekt „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

Źródło: mat. promocyjne / Regionalna Pracownia Digitalizacji