Wystartowała 6 edycja konkursu „Lider dostępności”

Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich prowadzą nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności 2021”. Nabór trwa do 31 marca 2021 r.
Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznaje nagrody w ośmiu kategoriach:

  1. • Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce;
  2. • Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak szpitale, muzea, obiekty sportowe, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety;
  3. • Obiekt usług lokalnych – za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej;
  4. • Obiekt biurowo-handlowy – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe);
  5. • Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  6. • Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  7. • Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  8. • GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Zgłoszenia do tegorocznej edycji można przesyłać do 31 marca:
Na adres e-mail: lider@integracja.org;
pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie Integracja
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa lub osobiście.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy 2021
Załącznik 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku i nadesłanych materiałów
Załącznik 3: Zgoda na udział obiektu/przestrzeni w Konkursie


 

Źródło: Integracja.org