Ełk: W mieście powstanie Montessoriański Ogród Sensoryczny

Montessoriański Ogród Sensoryczny będzie usytuowany przy Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka na os. Konieczki. Park podzielony zostanie na 9  stref stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności dzieci. Wyposażone zostaną również pomieszczenia w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł.
Będzie to  miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców.
Park będzie pełnił funkcje edukacyjne, terapeutyczne oraz sportowo – rekreacyjne i integrujące. Park podzielony zostanie na 9 różnych stref stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności jego użytkowników, m.in. strefa optyczna – urządzenia w tej strefie takie jak: krater (widzenie przestrzenne), tarcza Newtona (barwy), lustro., wyjaśniaj sposób powstawania złudzeń optycznych.


 

Źródło: UM Ełk