Toruń: Po ulicach miasta jeżdżą taksówki społeczne

W największym skrócie taksówka społeczna to realizowany przez firmę OK NON-PROFITtransport dla osób, które potrzebują wsparcia w swojej podróży – w szczególności seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dzieci. Dzięki usłudze asysty społecznej pracownik firmy zaopiekuje się transportowaną osobą – pomoże jej zejść po schodach, wsiąść do samochodu, zawiezie i zaprowadzi na miejsce – od drzwi do drzwi. Jeśli tego wymaga sytuacja – poczeka i odwiezie do domu.
Wszystkie usługi społeczne są dostępne na zasadzie współpłatności. Korzystający pokrywa kwotę równą lub niższą kosztom przejazdu (m. in. paliwa, wynagrodzenia pracownika). Współpłatność i kwalifikowalność jest zależna od aktualnie prowadzonych przez przedsiębiorstwo programów. Szczególnie wspierane są osoby niepełnosprawne, seniorzy i rodziny wielodzietne, a także instytucje takie jak domy dziecka.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 500 56 56 99 oraz na stronie internetowej: www.taksowkaspoleczna.pl