Konin: Niezwykłe miejsce pracy i wsparcia

Przekazany przez miasto lokal przy ul. Legionów 10, wsparcie Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej i determinacja Fundacji „Wakat” sprawiły, że na konińskiej mapie przedsiębiorczości społecznej pojawił się niezwykły punkt. Swoją drogę do etatu znajdują tam osoby, które na otwartym rynku pracy mają znacznie mniejsze szanse.
Spółdzielnia Socjalna „Etat” to nowe przedsiębiorstwo społeczne działające w Wielkopolsce Wschodniej, z siedzibą w Koninie. Zajmuje się co-pakingiem, czyli pakuje bądź przepakowuje produkty, a specjalizuje się w kompletacji ręcznej tzn. robi to czego maszyna nie potrafi. Pomimo że otwarcie spółdzielni odbyło się całkiem niedawno, to już pracuje ona na zlecenie firm z Polski i zagranicy.
Przedsiębiorstwo społeczne „Etat” powstało przy Centrum Integracji Społecznej (CIS) Fundacji „Wakat” przy wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Jest odpowiedzią na lokalne potrzeby, wspierając lokalny rynek pracy wzmacniając szczególnie osoby niepełnosprawne, wykluczone społeczne czy bezrobotne, a także bezdomne.  Założycielom spółdzielni przyświecała idea pełniejszego rozwoju społecznego, ekonomicznego uczestników CIS-u, dla których praca w przedsiębiorstwie społecznym jest szansą na lepszą przyszłość.
– Część z osób zatrudnionych w spółdzielni było wcześniej uczestnikami w Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Wakat”, więc możemy powiedzieć, że osoby te przeszły z nami drogę od Wakatu do Etatu – mówi Iwona Nolbert, wiceprezeska Fundacji „Wakat”. Obecnie  w Centrum Integracji Społecznej jest ośmiu uczestników, a Spółdzielnia Socjalna ETAT zatrudnia kolejnych osiem osób.  Wszyscy mogą skorzystać z indywidualnych porad psychologa, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, jest także grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych czy też zajęcia z edukacji ogólnej.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl