Kielce: Zamknij oczy, zobacz więcej – świat otwarty dla niewidomych

Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami będzie tematem konferencji „Zamknij oczy, zobacz więcej – świat otwarty dla niewidomych”, która odbędzie się w poniedziałek 26 października br. na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
Wydarzenie transmitowane będzie online na stronie i profilu FB Fundacji Szansa dla Niewidomych. Początek godz. 11.00.
Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i wszystkich niepełnosprawnych Reha for the Blind in Poland 2020”.
Do udziału zapraszają: Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce, Fundacja Challenge Europe oraz Joanna Winiarska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce, a także partnerzy wydarzenia: Kieleckie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, Jerzy Pióro, Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.
Celem wydarzenia jest promowanie świata otwartego dla niewidomych, tematem przewodnim konferencji będzie dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
– Poprzez organizację tego przedsięwzięcia chcemy pokazywać dobre praktyki w zakresie dostępności na przykładzie miasta Kielce i instytucji, które chętnie wspierają działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – informuje przedstawicielka fundacji Gabriela Rubak.

Program wydarzenia:

  1. 11:00 – Rozpoczęcie konferencji (przywitanie zebranych; wprowadzenie w tematykę spotkania)
  2. 11:05 – 11:25 – Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu Idol Fundacji Szansa dla Niewidomych
  3. 11:25 – 11:30 – Rola Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w mieście Kielce – Jerzy Pióro (Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach)
  4. 11:30 – 11:45 – Fundacja Szansa dla Niewidomych i jej misja w budowaniu świata otwartego dla niewidomych – Marek Kalbarczyk (Prezes Honorowy Fundacji Szansa dla Niewidomych)
  5. 11:45 – 12:00 – Niepełnosprawność w przepisach budowlanych, czyli rzecz o subtelnej różnicy między 'móc’ a 'musieć’ i innych problemach językowych – Marcin Kamiński (Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP)
  6. 12:00 – 12:15 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej – Maciej Motyka (regionalny kierownik sprzedaży Altix Sp. z o. o.)
  7. 12:15 – 12:25 – Promocja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie rozwiązań dostępnych w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Robert Ciułek (kierownik filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach)
  8. 12:25-12:35 – Projekt „Widzimy się!” – Realizowany dzięki dofinansowaniu z programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, którego operatorem jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w ramach programu Narodowe Centrum Kultury – Agnieszka Kozłowska-Piasta (koordynator dostępności w KCK)
  9. 12:35-12:45 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji.

Po części konferencyjnej zaplanowano część artystyczną w Kawiarni Kubek Ciepłej Kultury.
Patronat nad konferencją sprawuje Prezydent Kielc Bogdan Wenta.


 

Źródło: Biuro Prasowe, UM Kielce