Kraków: Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów

Projekt Wspornik skierowany jest do mieszkających w Krakowie rodzin i opiekunów faktycznych opiekujących się długoterminowo osobą niesamodzielną.
Wspornik rozwija i poszerza doświadczenia z realizacji Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w którym do lipca 2020 pomoc otrzymało już ponad 800 osób. Autorem i liderem obu projektów jest Fundacja Pełna Życia.
Fundacja przygotowała nowy projekt Wspornik bazując na obserwacji tych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych, które nie są nadal zaspokojone, zapełniając w ten sposób lukę w systemie pomocy. Wsparcie opiekunów i osób niesamodzielnych w obu projektach pozwoli zaspokoić potrzeby wielu krakowskich rodzin.
W ramach projektu można będzie otrzymać następujące świadczenia:

  1. • poradę doradców
  2. • opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
  3. • fizjoterapię
  4. • poradę psychologa
  5. • transport osoby niesamodzielnej (inny niż transport medyczny) na terenie Krakowa
  6. • poradę lekarza
  7. • pomoc pracownika socjalnego
  8. • udział w grupie wsparcia
  9. • szkolenia w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu jej zamieszkania
  10. • usługi pielęgniarskie

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny
Wspornik realizowany będzie do 30.06.2023, a jego finansowanie zapewni Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Partnerem Fundacji Pełnej Życia w realizacji projektu jest Gmina Kraków, która zobowiązała się do utrzymania wsparcia przewidzianego projektem po ustaniu dofinansowania z UE w okresie trwałości od 1.07.2023 do 30.06.2026.
Siedziba projektu:
ul. Skawińska 11/12
31-066 Kraków,
tel:  +48 882 055 848
tel:  +48 882 100 615
tel:  +48 882 022 536
mail : wspornik@wspornik.org
Regulamin projektu do pobrania


 

Źródło: Fundacja Pełna Życia
https://pelna-zycia.pl/projekt/wspornik/