Niepełnosprawni z Działdowa zdobywcami Korony Gór Polskich

Uczestnicy projektu „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” przyjęci do klubu zdobywców Korony Gór Polskich. Wyprawy górskie 7 opiekunów oraz 7 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie wspierała Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomagali sponsorzy i ambasadorzy oraz minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Po zdobyciu Rysów, najwyższego szczytu polskich Tatr, w Zakopanem podczas uroczystego podsumowania uczestnicy dziękowali wszystkim wspierającym projekt.
„28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” to projekt realizujący ideę turystyki społecznej. To sposób na włączenie osób o szczególnych potrzebach w aktywne życie społeczne i budowanie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnością. Korzystanie z oferty turystycznej daje możliwość integracji ze społeczeństwem, nauki aktywnego spędzania czasu wolnego mimo własnych ograniczeń i lęków, pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
– Niepełnosprawność to nie jest niepełnoprawność. Ograniczenia fizyczne nie ograniczają praw. To motto Programu Dostępność Plus. Uruchomiliśmy środki finansowe w wysokości ponad 8 mld zł. Dzięki nim rozpoczęto wiele inwestycji, takich jak przystosowanie 150 szkół podstawowych, ponad 100 uczelni, 125 placówek służby zdrowia, kilkuset urzędów i instytucji samorządowych i blisko 200 dworców kolejowych oraz preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych, środki dla samorządów na transport door to door. Wiele z tych inicjatyw będzie kontynuowanych w kolejnych latach, ruszą też nowe projekty budujące i wzmacniające dostępność – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Podczas 85. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2019 Roku projekt „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” zdobył statuetkę Czempiona w kategorii Sport Bez Barier – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Intelektualnie. Dostępność Plus wkracza do turystyki Do poprawy dostępności schronisk górskich i szlaków turystycznych zaangażujemy resorty odpowiedzialne za sport i turystykę. Potrzebujemy współdziałania w zakresie opracowywania programu dotyczącego poprawy dostępności schronisk. Obecnie trwają prace nad założeniami tego programu.
Z funduszy europejskich zaplanowaliśmy realizację projektu poprawy dostępności parków narodowych i krajobrazowych. W ramach współpracy z partnerami z innych krajów UE zostanie w nim wypracowany kompleksowy model zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dla polskich parków narodowych i krajowych. Projekt przewiduje wdrożenie w wybranych 10 parkach narodowych lub krajobrazowych rozwiązań z zakresu dostępności, stanowiących elementy ramowego modelu. Będą one dotyczyć przekazywania informacji o ofercie parku, obsługi turystów oraz rozwiązań infrastrukturalnych w obrębie parku. Rozpoczęcie projektu zaplanowaliśmy na początek 2021 r.

Nowa perspektywa

W nowej perspektywie finansowej pojawią się możliwości finansowania kolejnych zadań związanych z turystyką, w tym jej aspektu społecznego. Chcemy, by znalazło się wśród nich wsparcie dla służb ratowniczych i porządkowych, w tym jednostek takich jak TOPR, WOPR, GOPR na zakup wyposażenia, dostosowania środków transportu, miejsc pobytu lub budynków, pod kątem poprawy ich dostępności.
– Mogę obiecać, że będziemy starać się o to, aby turystyka społeczna miała szanse rozwijać się dzięki działaniom zaplanowanym w programach operacyjnych na nową perspektywę finansową – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Nawet Tatry, najwyższe, najbardziej majestatyczne i wieńczące Koronę Gór Polski mogą być dostępne, jeśli osobom doświadczającym niepełnosprawności, czy starszym stworzymy do tego warunki. Nie chodzi tu o nadzwyczajne rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim o zaangażowany i profesjonalny kapitał ludzki – czego najlepszym przykładem jest projekt 28 marzeń – dodała minister funduszy i polityki regionalnej.

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka

Działający od ponad dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. Łamiemy stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączymy to z praktycznym budowaniem dostępności. Te z pozoru łatwe, bo nie wymagające inwestycji działania – są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwioobiegu obrotu gospodarczego – to nasze zadanie na najbliższe lata.


 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl