Strategie przetrwania – Projekt aktorek i aktorów Teatru 21

“Strategie przetrwania” to projekt, który zrodził się w czasie pandemii jako swojego rodzaju reakcja obronna na zaistniałą sytuację. Aktorzy i aktorki Teatru 21 – osoby z zespołem Downa i autyzmem – z przyczyny pandemii zostali pozbawieni możliwości pracy w teatrze. Próby teatru stały się niemożliwe do przeprowadzenia w tradycyjny sposób, odwołane zostały spektakle, anulowano zaproszenia na festiwale. Sytuacja ta zaowocowała nowym rodzajem twórczości. Pozbawieni możliwości artystycznej ekspresji na scenie, aktorzy i aktorki Teatru 21 rozpoczęli swoje autorskie działania, które realizowali we własnych domach. Sztuka okazała się dla artystów “Strategią przetrwania” w czasie lockdownu.

Działania aktorów stanowiły twórczą odpowiedź na zamknięcie w domu, brak możliwości kontaktu z przyjaciółmi, brak możliwości pracy. “Strategie przetrwania” są zapisem indywidualnego, twórczego radzenia sobie z lękiem i stresem związanym z pandemią. Projekt można określić jako swoiste archiwum prac, które przetwarzają doświadczenie izolacji. W ramach niego znajdują się: prace plastyczne, opowiadania, wiersze, bajka dla dzieci, pamiętniki, dzienniki, zdjęcia, krótkie filmy, zapisy snów, ambalaże oraz autorskie choreografie.

Między marcem a czerwcem 2020 roku próby Teatru 21 przeniosły się do Internetu. Raz w tygodniu Justyna Wielgus oraz Justyna Sobczyk prowadziły próby z aktorami, które stanowiły możliwość kontaktu, rozmowy, krótkiego treningu aktorskiego, ale przede wszystkim stanowiły okazję do dzielenia się przemyśleniami dotyczącymi stanu izolacji. To na próbach aktorzy pokazywali pozostałej części zespołu efekty swojej pracy, a także przetwarzali nowe tematy i pomysły.
W ramach “Strategii przetrwania” zaprezentowane są prace ósemki aktorów Teatru 21, które powstały w warunkach domowych, w atmosferze pełnej izolacji. Zrealizowane przez nich dzieła zostały z pomocą Magdaleny Łazarczyk oraz Łukasza Sosińskiego przetworzone i przygotowane do prezentacji online. W ramach projektu zaprezentowane zostaną prace autorstwa: Grzegorza Brandta, Mai Kowalczyk, Daniela Krajewskiego, Barbary Lityńskiej, Piotra Sakowskiego, Aleksandry Skotarek Cecylii Sobolewskiej oraz Marty Stańczyk.

We wrześniu Magdalena Łazarczyk i Łukasz Sosiński, przygotują wideoinstalację, która będzie miała charakter zmontowanego kolażu prac zespołu aktorskiego Teatru 21.


 

Źródło: mat. teatru 21