Kraków: Staże dla osób z niepełnosprawnością w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

W ramach współpracy z Fundacją Sustinae, w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbywają się staże dla osób z niepełnosprawnością. Praca stażystów jest dużym wsparciem w realizacji zadań wspomagających prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu udzielenia zezwoleń na pobyt oraz zezwoleń na pracę. Satysfakcjonująca dla obu stron współpraca ma odzwierciedlenie w liczbie realizowanych staży, która systematycznie rośnie.
Współpraca z Fundacją Sustinae rozpoczęła się w grudniu 2019 r. od przyjęcia na staż pierwszych pięciu osób. Staże, których organizatorem jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie są realizowane w ramach środków z funduszu PFRON.
Projekt „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym bez zatrudnienia, wejścia na rynek pracy a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej w okresie od 04.11.2019 do 31.12.2020. Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” ma na celu wsparcie absolwentów i studentów ostatniego roku studiów małopolskich, mazowieckich i śląskich uczelni w sprawnym wejściu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018 do 30.09.2020.
Stażyści mają możliwość zapoznania się z zadaniami wojewody – zdobywają praktyczną wiedzę o procedurze migracyjnej oraz wykonują czynności wspierające pracowników merytorycznych.
Staże w Wydziale Spraw Cudzoziemców są okazją zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej, zaś w szerszej perspektywie wpisują się w ideę kreowania otwartego rynku pracy przyjaznego osobom z niepełnosprawnością.


 

Źródło: Serwis Prasowy MUW w Krakowie